Informace

IRISAP - takto působil v době, kdy byl na trhu ...

Přírodní bylinné přípravky pro zlepšení stavu a prodloužení života onkologických pacientů dle doc. Dr. Ing. Ivana Dolejšího Csc.

IRISAP – pro dospělé pacienty

Kascin – pro dětské pacienty (nemá níže uvedené vedlejší účinky)

Sapirin – pro karcinomy jícnu a žaludku

Klizma či čípky při nádorech střeva a konečníku.

Výzkum, vývoj a klinické studie přípravku probíhaly v létech 1975 – 1994 a byly ukončeny jednak nepochopením ze strany Ministerstva zdravotnictví a SÚKLu a také smrtí pana docenta Dolejšího. Více se můžete dozvědět v knize Konec strachu.

Jedna terapeutická dávka spočívá v aplikaci ampulky (2,8 ml) 1x denně nejlépe večer cca 2 hod před plánovaným spánkem. Před operací podáváme po dobu 30 – 40 dnů. S desetidenní přestávkou můžeme přípravek užívat až 90 dnů. U pacientů nad cca 70 kg lze podávat 1,5 ampulky i 2 ampulky- vždy podle kondice a konstituce jedince. U citlivých jedinců začínat s 1/3 – ½ ampulky. Při déle trvajícím užívání (velké neoperovatelné nálezy, pacienti s dalšími přidruženými zátěžemi na imunitní systém, slabí jedinci, senioři s přirozeně méně výkonným imunitním systémem) se doporučují pauzy v užívání individuálně dle potřeb a fyzického stavu pacienta.

Přípravky nejúčinněji působí na nádory žláz s vnitřní sekrecí – slinivky, štítné žlázy, nadledvin, podvěsku mozkového, nádory prostaty, prsu, zažívacího traktu – žaludku, jícnu, střeva a rekta, nádory ledvin, nádory kůže a podkoží, nádory plic.

Méně, ale účinně působí na nádory pohlavních orgánů – varlat, vaječníků, dělohy, pochvy, nádory mozku a nervové tkáně, nádory obličeje, krku a dutiny ústní, nádory močového systému – močové trubice, močového měchýře, močovodů, nádory lymfatického systému.

U všech výše jmenovaných oddaluje nástup recidivy při podávání v indikovaných případech (tzn. v době, kdy jsou zvýšené markery bez viditelného záchytu metastáz na screeningu – tedy v době, kdy probíhá „zostřené sledování“ klasickou medicínou). Přípravky mohou bez zátěže na imunitní systém nahradit zajišťovací dávky chemoterapie v případě, kdy by měla tato být podávána bez zjevného důvodu (bez přítomnosti metastáz nebo zvýšených markerů po úspěšné operaci, ale i v případě pozitivní reakce palmitového testu).

Přípravky jsou minimálně účinné při rychle postupujícím onemocnění - nádory krve, kostní dřeně, leukemie, nádory kostí a svalů. Není účinný při sarkomech. Reakce na ostatní a vzácně se vyskytující nádory nejsou dosud popsány. Výsledky jsou významně horší i ve 4. stádiu nemoci.

Ideální je nasazení přípravků před operací, případně mezi operací a chemoterapií či ozařováním. Přípravky je možno podávat souběžně s hormonální léčbou. Protože přípravky spolupůsobí s imunitním systémem pacienta, je zcela zbytečné je používat u pacientů při a těsně po chemoterapii či ozařování (přípravky nemohou působit v místě ozáření a účinnost je i limitována funkčností imunitního systému při chemoterapii) a to až do doby normalizace funkcí imunitního systému.

Podání přípravku je obvykle provázeno brněním, mravenčením, pocitem tepla a tlaku, tiky („cukáním“) v místě nálezu, ale i jinde v těle (metastázy, záněty). Tyto pocity ustupují směrem od periferií k centru, v ideálním případě se soustředí přímo a pouze do místa nálezu. Pocity mohou být méně citelné u hlouběji uložených nálezů. NIKDY není reakcí na podávání prudká či ostrá řezavá bolest, krvácení z jakýchkoliv míst na těle. Naopak běžné jsou změny četnosti stolice, jiná barva a pach moči, zmnožené pocení, povleklý jazyk. Může se objevit i lehká vyrážka (potničky) v oblastech kůže nad nálezem v těle. Příznaky jsou silně individuální. Nejsou obvykle příliš silné, proto je vhodné podávání přípravku v klidovém režimu tak, aby si pacient mohl případné změny uvědomit.

Při aplikaci po fyzicky či psychicky náročném dnu může nastat těžká zimnice (řešit teplou koupelí a podáním antipyretik dle snášenlivosti uživatele). V dalších dnech je nutno dodržet klidový režim a k užívání se vrátit za více než 48 hodin od dávky, po které došlo k zimnici.

Při užívání přípravku se mohou dostavit pocity únavy nebo naopak přílivu energie. Tuto energii však je nutno věnovat snaze o uzdravování těla. Nikoliv k plýtvání na činnosti nesouvisející s uzdravováním. Při pocitech únavy je výrazně doporučeno nepřepínat síly, neuchylovat se k podpůrným prostředkům (káva), ale poslechnout výzvy těla k odpočinku.

Ke zlepšení a pocititelné změně dochází obvykle již po 40 dnech, dochází k zapouzdření či kalcifikaci nádoru – tělo je připraveno ke zdárné operaci. Při plné součinnosti těla může dojít k částečné  remisi či úplnému vymizení, uzliny se postupně zmenšují na obvyklou velikost. Při klasických vyšetřeních (např. na CT) je viditelná korona kolem nádoru, těžce definovatelná lékařem. Ten obvykle nedokáže rozlišit, zda došlo k  růstu či se jedná o změnu, se kterou se ještě nesetkal. Při popisu takového nálezu v lékařských zprávách lze nalézt výrazy „nediferenciované buňky“, progrese s ??? atp. Při používání u pacientů s žaludečními vředy dochází k zajizvení místa vředu. První tři až čtyři týdny užívání přípravku dochází k dočasnému zvyšování hodnot markerů, mohou se i zvýraznit lymfatické uzliny po celém těle (nejen v oblasti nálezu). To je odvoditelné z principu funkce přípravku - tělo se intenzivně zbavuje přirozeně rozpadlých částí onko i zánětlivých buněk a tím navyšuje jejich množství zachytitelné v běžně sledovaných vzorcích a parametrech krve. Není příliš vhodné chodit v této době na pravidelné plánované kontroly, neboť zvýšená hodnota markerů může lékaře motivovat k nasazení klasické léčby, kterou ve skutečnosti v ten moment pacient nepotřebuje. Zvětšení uzlin však nelze zaměňovat se zvětšením uzlin při progresi onkologickém onemocnění lymfatického systému, které je doprovázeno masivním nárůstem markerů.

Po uzdravení je nutné eliminovat pravděpodobnou příčinu onemocnění včetně příčin psychosomatických - stres v zaměstnání či partnerském vztahu, změna myšlení, úprava stravy atd. Nejlepší a dlouhodobě pozitivní výsledky byly zaznamenány u pacientů s výrazným přehodnocením životního stylu.

O - stop a jeho účinky - výňatek z naší publikace Malý průvodce moderní fytoterapií

Rakovina. Slovo, při kterém většině lidí běhá mráz po zádech. Jinak též nádorové onemocnění či nekontrolovatelné bujení. Tyto procesy dělíme na benigní (nezhoubné), které se po odstranění většinou nevracejí a nemetastázují, a maligní (zhoubné), které jsou agresivní, pronikají do okolních tkání a orgánů, hrozí u nich recidiva a metastázují. Buňky nádoru neobsahují informace o apoptóze (programované buněčné smrti), tak jako zdravé buňky.

Prevence: Základem prevence je nekouřit, mít dostatečné množství pohybu (chůze - nejlépe v lese, jízda na kole, plavání). Pohyb zároveň slouží preventivně i proti kardiovaskulárním chorobám, kterých se lidé sice tolik nebojí, ale co do počtu úmrtí jsou na prvním místě. Dále je vhodné upravit stravu a minimalizovat stres. V rámci prevence je vhodné do stravy zařadit maximum zásaditých potravin, zejména zeleniny či zeleninových šťáv, ideálně původem z vlastní zahrádky. Více o prevenci na stránkách Masarykova onkologického ústavu Brno: https://www.mou.cz/prevence. Na této stránce zcela dole naleznete i „kalkulačku“ rizik ve vztahu k Vašemu pohlaví a věku. Toto významné onkologické pracoviště navíc poskytuje možnost komplexního preventivního vyšetření, při kterém je nemoc rozpoznána v samém počátku, o to vyšší jsou pak šance na úplné vyléčení.

Příčiny vzniku nemoci. Příčiny vzniku karcinomů nejsou u mnoha typů zcela známy. Mohou to být genetické predispozice (dědičnost), psychika, chemická zátěž (pesticidy – fungicidy, herbicidy, insekticidy a další – jejichž rezidua bohužel obsahuje i naše strava), radioaktivní zátěž (ionizující záření), UV záření, elektromagnetické záření, nesprávné stravovací návyky (mnoho soli, cukru, uzenin, éček, málo vlákniny a živé stravy), nevhodná úprava stravy (smažení, grilování), přejídání, obezita, nedostatek pohybu, alkohol ve spojení s kouřením (samotný alkohol – vyjma tvrdého – není významný karcinogen, ale umí rozpustit některé jedovaté látky z kouře, které jsou jinak ve vodě (krvi) nerozpustné).

Psychosomatické příčiny. Může to být dlouhodobý stres, strach, úzkost či jiná intenzivní negativní emoce. V našich končinách velmi rozšířená a oblíbená závist, nenávist, zloba či pomluva, která (logicky) způsobuje patologické změny v těle šiřitele. Zde je prevence jednoduchá – stačí se řídit jedním velmi známým pravidlem: „Chovejte se k ostatním tak, jak si přejete, aby se oni chovali k Vám“.

Chemie. Mezi karcinogenní chemické látky patří známá „éčka“ v potravinách. Ano, tyto látky jsou jednotlivě testovány a schváleny pro užití v potravinách, ale nikdo nezná účinky jejich kombinací (koktejlů) na lidský organismus. Studujte pečlivě etikety na potravinách a vybírejte ty méně kontaminované éčky (např. místo šunky s několika éčky volíme éček prostou tlačenku). I ty nejjakostnější uzeniny obsahují dusitan sodný (E250) s předpokládanými karcinogenními účinky. Bohužel jsou v potravinách obsažena také rezidua pesticidů používaných v zemědělské velkovýrobě. I kosmetika může škodit našemu zdraví. Také některé chemikálie určené k úklidu domácnosti mohou být velmi nebezpečné. Jmenujme například čističe na bázi chlóru - chlór nevratně poškozuje dýchací cesty. U většiny aplikací jej lze snadno nahradit čističi octovými (ocet je mj. známým zabijákem škodlivých plísní a také rozpouští různé vápenaté úsady v domácnosti). Dalším zdrojem chemikálií jsou různé elektrické osvěžovače vzduchu a odpařovací strojky s insekticidy. Mezi chemické látky patří i většina léků, kromě zhruba 300 v ČR schválených léků přírodních. Bohužel nejsou známy všechny nežádoucí interakce mezi jednotlivými společně podávanými léky a také ne všichni lékaři mají povědomí o nežádoucích interakcích, které známy jsou. Nemluvě dejme tomu o „nepřesnostech“ ve výsledcích některých klinických studií. Problémem je i nadužívání některých léků. Antibiotika ztrácejí účinnost – vypěstovali jsme si rezistentní bakterie. Vodní toky jsou zamořovány hormonálními přípravky, které neumí odstranit ani nejmodernější čističky odpadních vod. Je třeba mít na mysli, že jsme stvořeni přírodou a ne vyrobeni v chemické továrně. Zdravě žít můžeme pouze z přírodních potravin, skutečně léčí pouze přírodní látky.

Spalování odpadu.Stejně nebezpečné jako kouření je vdechování zplodin vznikajících při nedokonalém spalování odpadků (zejména plastů) Vámi, či některým z Vašich sousedů. Zde je třeba si uvědomit, že tímto konáním úmyslně vyrábíme množství rakovinotvorných látek, například silně dráždivou látku akrolein (jedna z příčin štiplavého zápachu kouře), aromatické uhlovodíky (z nichž mnohé jsou karcinogenní) a vysoce toxické polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny. Tyto látky jsou biologicky prakticky neodbouratelné, v ekosystému se šíří s koloběhem vody (těkají s vodní parou) a stopová množství se ukládají v živých organismech, zejména v tucích. Z organismu se prakticky nevylučují, takže se v těle postupně kumulují. Při domácím spalování PVC dokonce vzniká fosgen – látka, která se za první světové války úspěšně používala k zabíjení lidí. Tedy takovýto bezohledný palič odpadků nevratně poškozuje zdraví širokého okolí, Vás, Vaší manželky a Vašich dětí. Spalovny (kam takovýto odpad bezesporu patří), jsou vybaveny technologiemi umožňujícími spalování téměř dokonalé – tedy bez emisí rakovinotvorných látek. Každá obec by se na tento problém měla zaměřit a hledat možnost nápravy, začít je možno třeba osvětou. Příkladem může být město Hranice: http://www.mesto-hranice.cz/cs/zivotni-prostredi/ovzdusi-jeho-ochrana/varujeme-pred-spalovanim-plastu.html.

Sůl. V soli obsažený sodík zatěžuje ledviny. Při nadbytku soli v těle jsou ledviny tak zatíženy, že může dojít až k jejich selhání. Zvýšená hladina soli poškozuje výstelku cév (ateroskleróza). Díky tomu dochází ke zvýšení krevního tlaku a tím i rizika infarktu a mozkové mrtvice. Z cca 17 g soli přijaté denně ve stravě zdravé ledviny vyloučí pouze 6 g. Pak se člověk abnormálně potí (vylučuje sůl pokožkou – max. 5 g denně). Zbývající sůl se usazuje v těle a kromě výše uvedených nemocí podporuje vznik rakoviny tím, že likviduje vitaminy a enzymy. Přebytek soli má vliv i na vznik dny. Je pravděpodobné, že se sůl podílí i na vzniku autoimunitních onemocnění. To malé množství soli potřebné k životu je přitom přirozeně obsaženo ve stravě.

Cukr. Průmyslově vyráběný cukr je hmota zbavená vitaminů, stopových prvků a balastních látek. Způsobuje překyselení organismu a je skvělou výživou pro kvasinky. Vypuštění rafinovaného izolovaného průmyslově vyráběného cukru ze stravy může zpomalit či zastavit tvorbu metastáz. Sacharidy jsou ale nezbytné pro výživu mozku, přirozené jsou však jejich přírodní formy. Vhodným zdrojem je ovoce (i s vlákninou, ne samotné šťávy), zelenina s obsahem škrobu (brambory, luštěniny), obiloviny (nejlépe celozrnné), med, rozinky, karob, sušená třtinová šťáva – rapadura (ne rafinovaný třtinový cukr dobarvený trochou melasy) atd. Mezi sladidla s výrazně nízkým glykemickým indexem patří sirup z topinambur a cukr z květů kokosové palmy.

Ztužené tuky.Způsobují nemoci oběhové soustavy (asi proto jsou na některých spotřebitelských baleních nakreslena srdíčka) a mohou mít vliv i na vznik nádorových onemocnění. Zcela čerstvá je i reakce Evropské komise, která hodlá konečně regulovat jejich spotřebu, dokonce tyto tuky uvádí jako příčinu úmrtí 4 milionů lidí za jediný rok! Už i kardiologové otevřeně říkají, že např. sádlo patří mezi tuky, které žádným způsobem neohrožují cévní systém. Čím tedy namazat chléb? Sádlem, máslem, pomazánkovým máslem, medem, domácí marmeládou, pomazánkou z pomazánkového másla + tvarohu + čehokoliv (pažitka, sardinky, tvarůžky, vejce). A nebo domácí paštikou ze sádla a drůbežích či vepřových jater.

Nápoje. Kyselina fosforečná vyplavuje vápník a další minerály a vitamíny z těla, přispívá k odvápnění zubů a kostí a ke vniku osteoporózy. Ano, běžně se používá k čištění WC, ale je také obsažena v některých kolových nápojích, kde mj. slouží k „maskování“ jejich extrémně sladké chuti. Ochucené minerální a stolní vody obsahují umělá barviva, stabilizátory a dochucovadla. Všechny sycené nápoje okyselují organismus (CO2 + H2O ↔ H2CO3 -vzniká kyselina uhličitá). Pijte vodu z ověřených studánek, z vodovodu – třeba s domácím sirupem, slabé zelené či bylinkové čaje, vodu s citronem (zásaditá reakce v organismu), s mírou plzeňské pivo (zásaditá reakce v organismu), pokud je skutečně třeba doplnit minerály, tak např. neperlivá Magnesia apod.)

Překyselení. Příčinou nemoci může být i překyselení organismu (více je uvedeno u přípravku Acidostop na našem e-shopu). Samozřejmě lze použít i jedlou sodu, laktát magnezia (magnesii lactici) či víceúčelový kalii citras monohydricus (vyplavuje z těla i NaCl).

Mikroorganismy. Dalším spouštěčem nádorových onemocnění může být latentní infekce způsobená mikroorganismy. Viry: papilomavirus – karcinom děložního čípku, virus hepatitidy B, C – hepatocelulární karcinom, herpetický virus 4 (Epstein-Barr) – infekční mononukleóza, virus HIV – Koposiho sarkom. Bakterie: Helicobacter pylori – karcinom žaludku. Uvedeny jsou pouze prokázané souvislosti. Mikroorganismy (včetně parazitů) mohou hrát negativní roli i u dalších typů nemoci.

Plísně. Plísně tvoří potencionálně karcinogenní mykotoxiny. Nejznámějším mykotoxinem a zároveň nejsilnějším karcinogenem je aflatoxin produkovaný plísnírodu Aspergillus. Toto plíseň napadá obiloviny, olejnatá semena, ořechy a koření.

Co dál? Možná zde někdo očekávalkapitolu s názvem alternativní léčba. To by bylo silné tvrzení, je nutno si uvědomit, že i oficiální medicína se svými miliardovými rozpočty, výzkumnými pracovišti a specializovanými týmy lékařů má u některých diagnóz úspěšnost léčby kolem 15%. A to se za vyléčeného považuje pacient přeživší následujících 5 let! Ale určitě se dají podniknout některé kroky k vítězství nad touto nemocí i s pomocí léčivých rostlin.

Problematika onkologických onemocnění je nesmírně široká a složitá, záleží na zdravotním stavu pacienta, jeho věku, na zasaženém orgánu, včasnosti záchytu nemoci, na výskytu metastáz atd. Hlavní slovo má lékař, konečné rozhodnutí je pouze v rukou pacienta.

 1. Pokud lékaři doporučují operativní odstranění nádoru a je pravděpodobné, že tato operace nezrychlí průběh nemoci, není důvod tento zákrok odmítat.

 2. Imunostimulační léčba nepřináší žádná rizika, bohužel je vhodná pouze u některých typů nádorů.

 3. Chemoterapie, biologická léčba, hormonální léčba, ozařování (radioterapie) – rozhoduje se pacient po poradě s lékařem. Někteří vyléčení pacienti tvrdí, že je chemoterapie „málem zabila“ a že by nemoc zvládli pouze léčivými rostlinami, oleji a dalšími alternativními postupy. V některých případech to je skutečně možné, ale nelze na to v žádném případě spoléhat.

 4. Fytoterapie hraje nezastupitelnou roli v prevenci, při prekancerózních stavech, jako léčba podpůrná a také je vhodná pro ochranu orgánů (zejména jater) před vedlejšími účinky klasické léčby. Při chemoterapii pijeme až 3x denně čaj z bukvice lékařské a dvouzubce trojdílného rovným dílem, pokud je to jen trochu možné, pojídáme na tříštivém kávomlýnku čerstvě rozdrcená semena ostropestřce mariánského smíchaná s tučným tvarohem (po 14 dnech v ledničce se drcená semena kazí, olej žlukne a mohou se tvořit karcinogenní mykotoxiny). Může být i kvalitní za studena lisovaný 100% olej z ostropestřce. Vhodné je i užívání 100% oleje z rakytníku (doporučuji kvalitní ruské oleje např. od firmy TML Brno). Při ozařování preferujeme potírání popálené pokožky také olejem z rakytníku, sovětská armáda jej měla v zásobách tisíce tun pro ošetřování vojáků po ozáření v případě jaderného konfliktu – předpokládám, že vybrali to nejlepší, co měli k dispozici. Pokud je třeba, doplňujeme vitaminy a minerály, pokud možno přírodní formou. Například vitamin B nikoliv syntetickým B-komplexem, ale přírodním přípravkem Pangamin případně Glukavin, při nedostatku zinku podáváme tykvový olej nejlépe z dýně druhu hokaido (rakouský), doplňujeme selen atd.

 5. Alternativní léčba. Pokud je pacientem snášena, může probíhat současně s klasickou léčbou. Základem pro každou z diagnóz je přípravek O-stopspolu s dalšími přípravky cílenými na zasažený orgán. O-stop prokazatelně likviduje plísně, většinu virů, některé bakterie a je pravděpodobné i jeho cytostatické působení. I po užití samotného O-stopu jsou známy případy remise (zmenšení) neoperabilního nádoru. Laboratorně máme potvrzenu normalizaci prekancerózních stavů u děložního čípku (původně limitní hodnoty při cytologickém vyšetření) a prostaty (snížení původně nadlimitního PSA pod limit). Věřím, že může být přínosem i u dalších diagnóz.

 6. Plíce: O-stop+ Onko A + plicní adaptogen Gynostemma, případně i tinkturu Čaga. Nádor může prorůstat do hrudní stěny, bránice či velkých cév, možnost metastáz. Vnější rizikové faktory: kouření (i pasivní), vdechování azbestu, uhelného prachu, zplodin hoření, chemikálií (nikl, arzen, chrom, beryllium), ionizující záření, trvalý stres.

 7. Prsa: O-stop+ Onko B + adaptogen ženských orgánů Chřest.Tento typ nádoru metastázuje do lymfatických uzlin, jater, kostí, mozku a plic.Rizikové faktory: hormonální nerovnováha, ve většině případů u žen starších 40 let (u mužů se nemoc vyskytuje velmi vzácně). Vliv na vznik nemoci má i délka období, po které je žena vystavena vlivu vlastních estrogenů – tedy od prvního menzes po přechod. Z doby se odečítá těhotenství (tedy čím více dětí, tím menší riziko onemocnění). Z vnějších faktorů to je hormonální doplňková léčba a hormonální antikoncepce, zvláště pokud byla nasazena již v pubertě. Při rodové predispozici přichází v úvahu profylaktická mastektomie. Zvýšené nebezpečí plyne i z používání antiperspirantů (síran draselno-hlinitý). Toxický hliník obsažený ve sloučenině se snadno vstřebává do žiletkou narušené pokožky podkožní jamky, splní svůj úkol (tedy stáhne potní žlázy) a zamezí tak vylučování odpadních látek ven z těla. Ty se pak mohou hromadit v lymfatických uzlinách a už je jen krůček k vypuknutí závažné nemoci. Antiperspiranty je možno nahradit použitím deodorantů bez obsahu hliníku nebo pomocí parfémů z přírodních silic a olejů. Jako preventivní opatření se nabízí substituční fytoestrogenová terapie směsí Estrofit.

 8. Děloha: O-stop+ Onko B + adaptogen ženských orgánů Chřest, případně i tinkturu Čaga. Metastázuje do plic, jater a kostí. Rizikové faktory jsou stejné jako u prsou, navíc riziko zvyšuje kouření, obezita, cukrovka, žena z vyšších společenských vrstev. Věk pacientek je obvykle do 65 let.

 9. Vaječníky: O-stop+ MyCyst + adaptogen ženských orgánů Chřest, případně i tinkturu Čaga. Na vaječnících se začínají tvořit prekancerózní cysty, které řešíme přípravkem MyCyst. Karcinom se může šířit na dělohu, vejcovody, střeva a pobřišnici. Rizikové faktory jsou stejné jako u prsou. Věk pacientek je obvykle nad 50 let.

 10. Děložní čípek: O-stop+ Onko B. Zde je příčina vzniku zcela odlišná, je jí lidský papilomavirus (podobný tomu, který způsobuje bradavice). Přenáší se pohlavním stykem. Rizikovými faktory je časté střídání partnerů bez použití kondomu a brzy zahájená sexuální aktivita. Může se šířit do oblasti konečníku a močového měchýře, metastázovat do plic, kostí a jater.

 11. Žaludek: O-stop+ Onko C + adaptogen žaludku Lékořice. Může se šířit prorůstáním přes stěnu žaludku do okolních orgánů, metastázovat lymfou do uzlin, nebo krví do jater, plic a kostí. Rizikové faktory: žaludeční vředy (příčinou může být Helicobacter pylori), nevhodná strava s množstvím konzervačních látek, aflatoxiny, chronické záněty žaludku, pálení žáhy, kouření, stres.

 12. Ledviny a močový měchýř: O-stop+ Nefrofit + adaptogen ledvin Kustovnice. Vnější rizikové faktory: kouření (i pasivní), obezita, působení aminů (průmyslové chemikálie obsažené např. v pryži, ale i v lécích proti bolesti s obsahem fenacetinu). Pomocí krve metastázuje do kostí, plic a CNS. Může se šířit i mízním systémem.

 13. Prostata: O-stop+ Prostata II + adaptogen mužských orgánůRdesno mnohokvěté. Může metastázovat do okolních kostí. Rizikové faktory: po 60. roce života dochází u mužů ke změnám poměru estrogenu a testosteronu, tedy mužská hormonální nerovnováha. Některé výzkumy ukazují na vliv plísní, či na vápenaté krusty vznikající po delší době sexuální abstinence.

 14. Játra: O-stop+ Onko F + adaptogen jater Rdesno mnohokvěté. Většina nádorů je způsobena metastázami z jiných orgánů (sekundární karcinom) a to zejména z plic, prsu, žaludku, tlustého střeva a konečníku. Játra bývají postižena poměrně často díky tomu, že jimi protéká krev z trávicího traktu. Rizikovými faktory primárních karcinomů jsou alkoholismus, infekce virem hepatitidy typu B a C a hepatotoxické látky, např. aflatoxin (toxiny plísní).

 15. Lymfa (krev a uzliny): O-stop+ Lymfa + adaptogen lymfatického systému Rdesno mnohokvěté. Příčinou by mohly být některé virové a bakteriální nákazy (např. vir Epstain-Barrové u Hodgkinovy nemoci). Napadeny jsou lymfatické uzliny, slezina, kostní dřeň a brzlík.

 16. Slinivka: O-stop+ Slinivka a žlučník + adaptogen slinivky Gynostemma. Karcinom vzniká většinou v kanálcích, kterými prochází pankreatické šťávy. Rizikové faktory: 60+, muž, kouření, chronický zánět slinivky, některé chemikálie a dlouhodobá konzumace potravin bohatých na tuky.

 17. Střeva: O-stop+ Střevo + adaptogen střev Rdesno mnohokvěténebo Lékořice. Většinou v posledním úseku tlustého střeva (sestupný tračník, esovitá klička, konečník). Rizikové faktory: alkohol, nevhodná strava (nedostatek vlákniny), tučná strava, uzeniny, smažená a grilovaná jídla, slaná jídla, obezita, absence pohybu, zácpa, zánětlivá onemocnění – hlavně ulcerózní kolitida.

 18. Varlata: O-stop+ adaptogen mužských orgánůRdesno mnohokvěté. Rizikové faktory: nejsou známy, častější výskyt u mužů z vyšších společenských vrstev, v úvahu připadá i promiskuita. Metastázy do mízních uzlin, plic a jater. Dalším onemocněním je rakovina penisu, v našich podmínkách velmi vzácná, v Africe a Jižní Americe výskyt 20x častější, pravděpodobně souvisí s hygienou, nejrizikovější skupina 60+, může prorůst do lymfatických uzlin v tříslech a šířit se dál do těla.

 19. Jícen: O-stop+ adaptogen trávící soustavy Dang-shen. Rizikové faktory: kouření a konzumace tvrdého alkoholu jsou dva nejvýznamnější rizikové faktory vzniku dlaždicobuněčného nádoru jícnu. Kombinace silný kuřák a silný piják zvyšuje riziko onemocnění až 100 krát. Rizikovým faktorem pro vznik adenokarcinomu jícnu je tzv. refluxní ezofagitida („pálení žáhy“), při které dochází k návratu trávicích šťáv ze žaludku do jícnu a dále obezita. Může prorůstat do dýchací trubice, žaludku, cév a nervů v okolí jícnu a pomocí mízy a krve metastázovat do plic, jater, mozku a kostí.

 20. Mozek: O-stop. Líh s rozpuštěnými účinnými látkami snadno prostupuje hematoencefalickou bariérou. Rizikové faktory primárních nádorů mozku: do 5 let, 60 +, kouření, genetické mutace, chemická zátěž (polychlorované bifenyly, vinylchlorid), radioaktivní záření, viry. Sekundární nádory vnikají metastázemi např. z plic, prsů, ledvin a kůže (maligní melanom – nádor z mateřského znaménka).

 21. V případě metastáz (i jako prevence) adaptogen Eleuterokok. Rakovina kostí, jater či mozku je ve většině případů rakovinou sekundární z důvodu pohybu patogenních buněk krevním či lymfatickým řečištěm – tvorbou metastáz.

 22. Další alternativy jsou uvedeny na http://alternativnicesta.cz/. Pravděpodobně nejpropracovanější (včetně diagnostických metod) a nejúčinnější přírodní přípravek vyvinul docent Dolejší pod názvem IRISAP. Bohužel již není na našem trhu, ale určitě stojí za to si přečíst knihu docenta Dolejšího „Konec strachu“, ve které jsou popsány jak pravděpodobné příčiny vzniku nemoci, tak nepopiratelné úspěchy tohoto přípravku při léčbě různých druhů zhoubných nádorů. Dědicové autorských práv na tuto knihu byli tak laskavi a dali mi souhlas k šíření knihy v elektronické podobě. Na písemné požádání Vám ji mohu zaslat.

Zajímavosti

Pár vět pro zdravější život

Do této sekce budu průběžně přidávat fakta i zajímavosti, které mně připadají méně či více důležité. Pro někoho mohou být přínosem, pro někoho předloňským sněhem.

Při nedávné návštěvě Ministerstva zdravotnictví ČR mě při čekání ve vstupní hale zaujala a zároveň překvapila nástěnka s informacemi. A překvapila příjemně, pod všechna tvrzení bych se ihned podepsal, jsou to obecně známá fakta, ale za připomenutí snad stojí, v závorkách je doplněk autora k textu: 

RAKOVINA – PROSPĚŠNÉ A RIZIKOVÉ POTRAVINY

PROSPĚŠNÉ:

Sója – obsažené protirakovinné látky přímo zasahují do rozvoje nemoci způsobené příliš vysokou hladinou hormonů -prsa, prostata. 

Citrusy – přímo působí na rakovinné buňky a posilují protirakovinný potenciál.

Česnek a cibule – brání kancerogenním látkám poškozovat buňku a brzdí růst rakovinných buněk (mluvíme o syrové cibuli a syrovém česneku), česnek je třeba rozdrtit (až pak vznikají potřebné látky).

Zelený čaj – jeho antioxidační schopnosti jsou známé, přednost dejte japonským čajům.

Tuky s omega 3 nenasycenými mastnými kyselinami – 2x týdně tučná ryba (představil jsem si neuzenou makrelu), kvalitní oleje (např. olivový), lněné semeno, ořechy (vlašské, mandle-hlídejte si stáří - pozor na aflatoxiny).

Kurkuma – 1 čajová lžička do jídla - polévka, salát, těstoviny.

Rajčata – tepelně upravená s tukem (teprve po tepelné úpravě se aktivuje lykopen účinný při rakovině prostaty).

Brukvovitá zelenina – brokolice, růžičková kapusta, hlávkové zelí, květák, listová kapusta, ředkvičky – brání kancerogenním látkám poškozovat buňky.

 

RIZIKOVÉ:

Nadměrné množství červeného masa – hovězí, vepřové, skopové – způsobuje rakovinu tlustého střeva, konečníku, slinivky, prostaty, ledvin a prsů.

Jednoduché cukry – rakovina střeva a konečníku.

Plísně – např. mykotoxin či aflatoxin – rakovina jater.

Sůl – oslabená žaludeční sliznice se stává místem vzniku nádorů.

Uzení, smažení, grilování – tyto způsoby tepelné úpravy produkují řadu rakovinotvorných látek.

Vysoký energetický příjem – v tukových tkáních se mohou hromadit karcinogeny, tuková tkáň je hormonálně aktivní, proto nadváha a obezita mohou souviset s rakovinou prsů a endometria (jako bonus obezitu často doprovázejí cukrovka + cholesterol + vysoký tlak = brzká návštěva Pelhřimova, lépe řečeno jednoho ponurého zařízení zmíněného ve filmu Vesničko má středisková).

Alkohol (přemíra) – rakovina prsů, jater a dutiny ústní.

Kouření (rakovina plic, sekundárně kostí …).

Pro Vás sepsal: Pavel Kadaňka