Informace

Rakovina.

Jinak též nádorové onemocnění či nekontrolovatelné bujení. Tyto procesy dělíme na benigní (nezhoubné), které se po odstranění většinou nevracejí a nemetastázují, a maligní (zhoubné), které jsou agresivní, pronikají do okolních tkání a orgánů, hrozí u nich recidiva a metastázují. Buňky nádoru, na rozdíl od zdravých buněk, většinou neobsahují informace o apoptóze (programované buněčné smrti).

Prevence.Základem prevence je nekuřáctví a dostatek pohybu (chůze - nejlépe v lese, jízda na kole, plavání). Pohyb zároveň slouží preventivně i proti kardiovaskulárním chorobám, kterých se lidé sice tolik neobávají, ale co do počtu úmrtí jsou na prvním místě. Je vhodné upravit stravu a minimalizovat stres. Zařaďte do stravy maximum zásaditých potravin, zejména zeleniny či zeleninových šťáv, ideálně původem z vlastní zahrádky. Více o prevenci na stránkách Masarykova onkologického ústavu Brno: https://www.mou.cz/prevence. Na této stránce zcela dole naleznete i „kalkulačku“ rizik ve vztahu k Vašemu pohlaví a věku. Toto významné onkologické pracoviště navíc poskytuje možnost komplexního preventivního vyšetření, při kterém je nemoc rozpoznána v samém počátku a o to vyšší jsou pak šance na úplné vyléčení. Některá chronicky známá doporučení najdete i na našich stránkách http://info.tinktura.eu/page_3

Příčiny vzniku nemoci. Příčiny vzniku karcinomů nejsou u mnoha typů zcela známy. Mohou to být genetické predispozice (dědičnost), psychika, chemická zátěž (pesticidy - fungicidy, herbicidy, insekticidy a další – jejichž rezidua bohužel obsahuje i naše strava), radioaktivní zátěž (ionizující záření), UV záření, elektromagnetické záření, nesprávné stravovací návyky (mnoho soli, cukru, uzenin, éček, málo vlákniny a živé stravy), nevhodná úprava stravy (smažení, grilování), přejídání, obezita, nedostatek pohybu, alkohol ve spojení s kouřením (samotný alkohol – vyjma tvrdého – není významný karcinogen, ale umí rozpustit některé jedovaté látky z kouře, které jsou jinak ve vodě nerozpustné).

Psychosomatické příčiny. Může to být dlouhodobý stres, strach, úzkost či jiná intenzivní negativní emoce. V našich končinách velmi rozšířená a oblíbená závist, nenávist, zloba či pomluva, která (logicky) způsobuje patologické změny v těle šiřitele. Zde je prevence jednoduchá – stačí se řídit jedním velmi známým pravidlem: „Chovejte se k ostatním tak, jak si přejete, aby se oni chovali k Vám“.

Chemie. Mezi karcinogenní chemické látky patří známá „éčka“ v potravinách. Tyto látky jsou sice jednotlivě testovány a schváleny pro užití v potravinách, ale nikdo nezná účinky jejich kombinací (koktejlů) na lidský organismus. Studujte pečlivě etikety na potravinách a vybírejte ty méně kontaminované éčky (např. místo šunky s několika éčky volíme éček prostou tlačenku). I ty nejjakostnější uzeniny obsahují dusitan sodný (E250) s předpokládanými karcinogenními účinky. Bohužel jsou v potravinách obsažena také rezidua pesticidů používaných v zemědělské velkovýrobě. I kosmetika může škodit našemu zdraví (více kapitola 5b). Také některé chemikálie určené k úklidu domácnosti mohou být velmi nebezpečné. Jmenujme například čističe na bázi chlóru - chlór nevratně poškozuje dýchací cesty. U většiny aplikací jej lze snadno nahradit čističi octovými (ocet je mj. známým zabijákem škodlivých plísní a také rozpouští různé vápenaté úsady v domácnosti). Dalším zdrojem chemikálií jsou různé elektrické osvěžovače vzduchu a odpařovací strojky s insekticidy. Mezi chemické látky patří i většina léků, kromě zhruba 300 v ČR schválených léků přírodních. Bohužel nejsou známy všechny nežádoucí interakce mezi jednotlivými společně podávanými léky a také ne všichni lékaři mají povědomí o nežádoucích interakcích, které známy jsou. Nemluvě dejme tomu o „nepřesnostech“ ve výsledcích některých klinických studií. Problémem je i nadužívání některých léků. Antibiotika ztrácejí účinnost – vypěstovali jsme si rezistentní bakterie. Vodní toky jsou díky antikoncepci zamořovány hormonálními přípravky, které neumí odstranit ani nejmodernější čističky odpadních vod. Je třeba si uvědomit, že jsme stvořeni přírodou a ne vyrobeni v chemické továrně. Zdravě žít můžeme pouze z přírodních bezvadných potravin, skutečně vyléčit nás mohou pouze přírodní látky.

Ovzduší. Stejně nebezpečné jako kouření je vdechování zplodin vznikajících při nedokonalém spalování odpadků (zejména plastů) Vámi, či některým z Vašich sousedů. Zde je třeba si uvědomit, že tímto konáním dotyčný úmyslně vyrábí množství rakovinotvorných látek, například silně dráždivou látku akrolein (jedna z příčin štiplavého zápachu kouře), aromatické uhlovodíky (z nichž mnohé jsou karcinogenní) a vysoce toxické polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny. Tyto látky jsou biologicky prakticky neodbouratelné, v ekosystému se šíří s koloběhem vody (těkají s vodní parou) a stopová množství se ukládají v živých organismech, zejména v tucích. Z organismu se prakticky nevylučují, takže se v těle postupně kumulují. Při domácím spalování PVC dokonce vzniká fosgen – látka, která se za první světové války úspěšně používala k zabíjení lidí. Tedy takovýto bezohledný palič odpadků nevratně poškozuje zdraví širokého okolí, Vás, Vaší manželky a Vašich dětí. Spalovny (kam takovýto odpad bezesporu patří), jsou vybaveny technologiemi umožňujícími spalování téměř dokonalé – tedy bez emisí rakovinotvorných látek. Každá obec by se na tento problém měla zaměřit a hledat možnost nápravy, začít je možno osvětou. Příkladem může být město Hranice: http://www.mesto-hranice.cz/cs/zivotni-prostredi/ovzdusi-jeho-ochrana/varujeme-pred-spalovanim-plastu.html. Nejnebezpečnější z prachových částic jsou nejjemnější částice označované zkratkou PM2,5 (mikročástice o velikosti do 2,5 mikrometru), které po vdechnutí mohou pronikat až do krevního řečiště a způsobovat nejrůznější onemocnění. Bohužel i automobily hrají při znečišťování ovzduší svoji negativní roli. Jedná se zejména o moderní naftové motory původně opatřené filtrem pevných částic, ze kterých filtr nějaký nezodpovědný jedinec či gaunerská firma vyjmuli. Argument, že „dříve filtry v autech nebyly“ je zcela scestný. Paradoxně díky technickému pokroku (snížení spotřeby, zvýšení výkonu) moderní motory rozprašují naftu na daleko jemnější částice než dříve (10 um). Jsou tak malé, že se nezachytí na sliznici plic, ale pronikají do plicních sklípků a dostávají se do krve. Zde napadají bílé krvinky a způsobují zejména leukemii, ale i rakovinu dalších orgánů. Světová zdravotní organizace (WHO) prohlásila tyto částice za karcinogen 1. stupně. Paradoxem je, že saze ze starých Liazek, Avií a traktorů jsou tak veliké, že se do krve nedostanou.

Sůl. V soli obsažený sodík zatěžuje ledviny. Při nadbytku soli v těle může dojít až k jejich selhání. Zvýšená hladina soli poškozuje výstelku cév (ateroskleróza). Díky tomu dochází ke zvýšení krevního tlaku a tím i rizika infarktu a mozkové mrtvice. Z cca 17 g soli přijaté denně ve stravě zdravé ledviny vyloučí pouze 6 g. Pak se člověk abnormálně potí (vylučuje sůl pokožkou – max. 5 g denně). Zbývající sůl se usazuje v těle a kromě výše uvedených nemocí podporuje vznik rakoviny tím, že likviduje vitaminy a enzymy. Přebytek soli má vliv i na vznik dny. Je pravděpodobné, že se sůl podílí i na vzniku autoimunitních onemocnění. To malé množství soli potřebné k životu je přitom přirozeně obsaženo ve stravě.

Cukr. Průmyslově vyráběný cukr je hmota zbavená vitaminů, stopových prvků a balastních látek. Způsobuje překyselení organismu a je skvělou výživou pro kvasinky. Vypuštění rafinovaného izolovaného průmyslově vyráběného cukru ze stravy může zpomalit či zastavit tvorbu metastáz. Sacharidy jsou ale nezbytné pro výživu mozku, přirozené jsou však jejich přírodní formy. Vhodným zdrojem je ovoce (i s vlákninou, ne samotné šťávy), zelenina s obsahem škrobu (brambory, luštěniny), obiloviny (nejlépe celozrnné), med, rozinky, sušená třtinová šťáva – rapadura (ne rafinovaný třtinový cukr dobarvený trochou melasy) atd. Mezi sladidla s výrazně nízkým glykemickým indexem patří sirup z topinambur a cukr z květů kokosové palmy.

Ztužené tuky.Způsobují nemoci oběhové soustavy (asi proto jsou na některých výrobcích nakreslena srdíčka) a mohou mít vliv i na vznik nádorových onemocnění. Evropské komise konečně hodlá regulovat jejich spotřebu, tyto tuky uvádí jako příčinu úmrtí 4 milionů lidí za jediný rok! Už i kardiologové otevřeně říkají, že např. sádlo patří mezi tuky, které žádným způsobem neohrožují cévní systém. Průmyslově vyrobené margaríny obsahují umělé struktury, které tělo neumí využít.

Trans mastné kyseliny (trans tuky) jsou zabijáci. Kardiologové dokázali, že tyto pseudopotraviny mají na svědomí mrtvice, infarkty a vysoký krevní tlak. Způsobují cukrovku, hormonální nerovnováhu a zapříčiňují neplodnost. Pouhých pět gramů tohoto tuku denně zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční o 23 %. Čím tedy namazat chléb? Sádlem, máslem, pomazánkovým máslem, medem, domácí marmeládou, pomazánkou z pomazánkového másla + tvarohu + čehokoliv (česnek, pažitka, sardinky, tvarůžky, vejce). A také třeba domácí paštikou ze sádla a drůbežích či vepřových jater.

Nápoje. Kyselina fosforečná vyplavuje vápník a další minerály a vitamíny z těla, přispívá k odvápnění zubů a kostí a ke vniku osteoporózy. Ano, běžně se sice používá k čištění WC, ale je také obsažena v některých kolových nápojích, kde mj. slouží k „maskování“ jejich extrémně sladké chuti. Ochucené minerální a stolní vody obsahují umělá barviva, stabilizátory a dochucovadla. Všechny sycené nápoje okyselují organismus (CO2 + H2O ↔ H2CO3 -vzniká kyselina uhličitá). Pijte vodu z ověřených studánek, z vodovodu – třeba s domácím sirupem, slabé zelené či bylinkové čaje, vodu s citronem (zásaditá reakce v organismu), s mírou plzeňské pivo (zásaditá reakce v organismu), pokud je skutečně třeba doplnit minerály, tak např. neperlivá neslazená Magnesia apod.)

Překyselení. Příčinou (i důsledkem) nemoci může být překyselení organismu (více je uvedeno u přípravku Acidostop na našem e-shopu). Lze použít i jedlou sodu, laktát magnezia (magnesii lactici) či kalii citras monohydricus (vyplavuje z těla i NaCl).

Mikroorganismy. Dalším spouštěčem nádorových onemocnění může být latentní infekce způsobená mikroorganismy. Viry: papilomavirus – karcinom děložního čípku, virus hepatitidy B, C – hepatocelulární karcinom, herpetický virus 4 (Epstein-Barr) – infekční mononukleóza, virus HIV – Koposiho sarkom. Bakterie: Helicobacter pylori – karcinom žaludku. Uvedeny jsou pouze prokázané souvislosti. Mikroorganismy (včetně parazitů) mohou hrát negativní roli i u dalších typů nemoci.

Plísně. Plísně vytvářejí potencionálně karcinogenní mykotoxiny. Nejznámějším mykotoxinem a zároveň nejsilnějším karcinogenem je aflatoxin produkovaný plísnírodu Aspergillus. Toto plíseň napadá obiloviny, olejnatá semena, ořechy a koření.

Co dál? Oficiální medicína se svými miliardovými rozpočty, výzkumnými pracovišti a specializovanými týmy lékařů má u některých diagnóz úspěšnost léčby kolem 15%. A to se za vyléčeného považuje pacient přeživší následujících 5 let (největší riziko recidivy). Existují avšak i léčivé rostliny s poměrně razantním účinkem. Zatím nejvhodnějším postupem je kombinace obou přístupů. Problematika onkologických onemocnění je nesmírně široká a složitá, záleží na typu karcinomu, zdravotním stavu pacienta, jeho věku, na zasaženém orgánu, včasnosti záchytu nemoci, na výskytu metastáz atd. Hlavní slovo má lékař, konečné rozhodnutí je v rukou pacienta.

1) Pokud lékaři doporučují operativní odstranění nádoru a je pravděpodobné, že tato operace nezrychlí průběh nemoci, není důvod tento zákrok odmítat.

2) Imunostimulační léčba je takřka bez rizik, bohužel je vhodná pouze u některých typů nádorů.

3) Chemoterapie, biologická léčba, hormonální léčba, ozařování (radioterapie) – rozhoduje se pacient po poradě s lékařem. Někteří vyléčení pacienti tvrdí, že je chemoterapie „málem zabila“ a že by nemoc zvládli pouze léčivými rostlinami, oleji a dalšími alternativními postupy. V některých případech to je skutečně možné, ale nelze na to v žádném případě spoléhat. Pro úplnost je třeba uvést, že jak ozařování, tak i chemoterapie má karcinogenní působení! Po působení chemoterapie často dochází k rezistenci přeživších buněk na použité chemoterapeutikum.

4) Fytoterapie hraje nezastupitelnou roli v prevenci, při prekancerózních stavech, jako léčba podpůrná a také je vhodná pro ochranu orgánů (zejména jater) před vedlejšími účinky klasické léčby. Při chemoterapii pijeme až 3x denně čaj z bukvice lékařské a dvouzubce trojdílného rovným dílem, pokud je to jen trochu možné, pojídáme na tříštivém kávomlýnku čerstvě rozdrcená semena ostropestřce mariánského smíchaná s tučným tvarohem (po 14 dnech i v chladu se drcená semena kazí, olej žlukne a mohou se tvořit karcinogenní mykotoxiny). Může být i kvalitní za studena lisovaný 100% olej z ostropestřce. Vhodné je i užívání 100% oleje z rakytníku. Při ozařování preferujeme potírání popálené pokožky olejem z rakytníku, sovětská armáda jej měla v zásobách tisíce tun pro ošetřování vojáků po ozáření v případě jaderného konfliktu – předpokládám, že vybrali to nejlepší, co měli k dispozici. Pokud je třeba, doplňujeme vitaminy a minerály, pokud možno přírodní formou. Například vitamin B nikoliv syntetickým B-komplexem, ale přírodním přípravkem Pangamin případně Glukavin, či kvasnicovou polévkou či pomazánkou. Při nedostatku zinku podáváme tykvový olej nejlépe z dýně druhu hokaido (rakouský), při nedostatku selenu zvýšíme konzumaci hub atd.

5) Alternativní léčba. Pokud je pacientem snášena, může probíhat současně s klasickou léčbou. Základem pro každou z diagnóz je přípravek O-stop spolu s dalším přípravkem cíleným na zasažený orgán. O-stop prokazatelně likviduje plísně, většinu virů, některé bakterie a je prokázáno i jeho určité cytostatické působení. I po užití samotného O-stopu jsou známy případy remise (zmenšení) neoperabilního nádoru. Máme potvrzenu normalizaci prekancerózních stavů děložního čípku (původně limitní hodnoty při cytologickém vyšetření) a prostaty (snížení původně nadlimitního PSA pod limit). Věřím, že může být přínosem i u dalších diagnóz.

Plíce: O-stop + Onko A. Příznaky a diagnóza: bolest na hrudi, kašel / roentgen, CT, bronchoskopie, markery. Nádor může prorůstat do hrudní stěny, bránice či velkých cév, možnost metastáz. Vnější rizikové faktory: kouření (i pasivní), vdechování azbestu, uhelného prachu, zplodin hoření, chemikálií (nikl, arzen, chrom, beryllium), ionizující záření, trvalý stres.

Prsa: O-stop + Onko B-E. Tento typ nádoru metastázuje do lymfatických uzlin, jater, kostí, mozku a plic.Rizikové faktory: hormonální nerovnováha, ve většině případů u žen starších 40 let (u mužů se nemoc vyskytuje velmi vzácně). Vliv na vznik nemoci má i délka období, po které je žena vystavena vlivu vlastních estrogenů – tedy od prvního menzes po menopauzu. Z doby se odečítá těhotenství (tedy čím více dětí, tím menší riziko onemocnění). Z vnějších faktorů to je hormonální doplňková léčba a hormonální antikoncepce, zvláště pokud byla nasazena již v pubertě. Negativně působí i obezita a kouření. Při rodové predispozici přichází v úvahu profylaktická mastektomie. Zvýšené nebezpečí plyne i z používání antiperspirantů (síran draselno-hlinitý). Toxický hliník obsažený ve sloučenině se snadno vstřebává do žiletkou narušené pokožky podkožní jamky, splní svůj úkol (tedy stáhne potní žlázy) a zamezí tak vylučování odpadních látek ven z těla. Ty se pak mohou hromadit v lymfatických uzlinách a už je jen krůček k vypuknutí závažné nemoci. Antiperspiranty je možno nahradit použitím deodorantů bez obsahu hliníku nebo pomocí parfémů z přírodních silic a olejů. Jako preventivní opatření se nabízí substituční fytoestrogenová terapie směsí Estrofit. Proces vzniku nemoci mohou spustit i těsné kosticové podprsenky.

Děloha: O-stop + Onko B-E. Metastázuje do plic, jater a kostí. Rizikové faktory jsou stejné jako u prsou, navíc riziko zvyšuje cukrovka, žena z vyšších společenských vrstev. Věk pacientek je obvykle do 65 let.

Vaječníky: O-stop + Onko B-E + MyCyst. Karcinom se může šířit na dělohu, vejcovody, střeva a pobřišnici. Rizikové faktory jsou stejné jako u prsou. Věk pacientek je obvykle nad 50 let.

Děložní čípek: O-stop + Onko B-E. Zde je příčina vzniku zcela odlišná, je jí lidský papilomavirus (podobný tomu, který způsobuje bradavice). Přenáší se pohlavním stykem. Rizikovými faktory jsou horší socio-ekonomické podmínky (kouření, časté střídání partnerů bez použití kondomu) a brzy zahájená sexuální aktivita. Může se šířit do oblasti konečníku a močového měchýře, metastázovat do plic, kostí a jater.

Žaludek: O-stop + Onko F. Může se šířit prorůstáním přes stěnu žaludku do okolních orgánů, metastázovat lymfou do uzlin, nebo krví do jater, plic a kostí. Rizikové faktory: žaludeční vředy (příčinou může být Helicobacter pylori), nevhodná strava s množstvím konzervačních látek, aflatoxiny, chronické záněty žaludku, pálení žáhy, kouření, stres.

Ledviny a močový měchýř: O-stop + Onko G. Vnější rizikové faktory: kouření (i pasivní), obezita, působení aminů (průmyslové chemikálie obsažené např. v pryži, ale i v lécích proti bolesti s obsahem fenacetinu). Pomocí krve metastázuje do kostí, plic a CNS. Může se šířit i mízním systémem.

Prostata: O-stop + Onko H. Může metastázovat do okolních kostí. Rizikové faktory: po 60. roce života dochází u mužů ke změnám poměru estrogenu a testosteronu, tedy mužská hormonální nerovnováha. Některé výzkumy ukazují na vliv plísní, či na vápenaté krusty vznikající po delší době sexuální abstinence.

Játra: O-stop + Onko I. Většina nádorů jater je způsobena metastázemi z jiných orgánů (sekundární karcinom) a to zejména z plic, prsu, žaludku, tlustého střeva a konečníku. Játra bývají postižena poměrně často díky tomu, že jimi protéká krev z trávicího traktu. Rizikovými faktory primárních karcinomů jsou alkoholismus, infekce virem hepatitidy typu B a C a hepatotoxické látky, např. aflatoxin (toxiny plísní).

Lymfa (krev a uzliny): O-stop + Onko J + adaptogen lymfatického systému Rdesno mnohokvěté. Příčinou by mohly být některé virové a bakteriální nákazy (např. vir Epstain-Barrové u Hodgkinovy nemoci). Napadeny jsou lymfatické uzliny, slezina, kostní dřeň a brzlík.

Slinivka: O-stop + Onko K + Jantar. Karcinom vzniká většinou v kanálcích, kterými prochází pankreatické šťávy. Rizikové faktory: 60+, muž, kouření v souběhu s pitím alkoholu, chronický zánět slinivky, některé chemikálie a dlouhodobá konzumace potravin bohatých na tuky, obezita, diabetes. Genetické příčiny způsobují nemoc zhruba v pěti až deseti procentech. Varovné příznaky: bolest v nadbřišku, která často vystřeluje do zad, neobjasnitelné bolesti zad, nechutenství a s tím spojený velký váhový úbytek, pocity nevolnosti, projevy neinfekční žloutenky, změny barvy a konzistence stolice, tzn. stolice je jílovitá, průjmovitá, záněty žil, které se opakují bez zjevného důvodu, nově vzniklá cukrovka 2. typu. Rozvoji choroby mohou předcházet také projevy tzv. depresivního syndromu.

Střeva: O-stop + Onko L. Většinou v posledním úseku tlustého střeva (sestupný tračník, esovitá klička, konečník). Rizikové faktory: alkohol, nevhodná strava (nedostatek vlákniny), tučná strava, uzeniny, smažená a grilovaná jídla, slaná jídla, obezita, absence pohybu, zácpa, zánětlivá onemocnění – hlavně ulcerózní kolitida.

Varlata: O-stop + adaptogen mužských orgánů Rdesno mnohokvěté. Rizikové faktory: nejsou zcela známy, častější výskyt u mužů z vyšších společenských vrstev, v úvahu připadá i promiskuita. Prokázán negativní vliv chemikálií (pesticidy, herbicidy atd.), rizikovým faktorem je i nesestouplé varle. Metastázy do mízních uzlin, plic a jater. Dalším onemocněním je rakovina penisu, v našich podmínkách velmi vzácná, v Africe a Jižní Americe výskyt 20x častější, pravděpodobně souvisí s hygienou, nejrizikovější skupina 60+, může prorůst do lymfatických uzlin v tříslech a šířit se dál do těla. Často metastázuje do předpáteří.

Jícen: O-stop + Onko N. Rizikové faktory: kouření a konzumace tvrdého alkoholu jsou dva nejvýznamnější rizikové faktory vzniku dlaždicobuněčného nádoru jícnu. Kombinace silný kuřák a silný piják zvyšuje riziko onemocnění až 100x. Rizikovým faktorem pro vznik adenokarcinomu jícnu je tzv. refluxní ezofagitida („pálení žáhy“), při které dochází k návratu trávicích šťáv ze žaludku do jícnu a dále obezita. Nádor může prorůstat do dýchací trubice, žaludku, cév a nervů v okolí jícnu a pomocí mízy a krve metastázovat do plic, jater, mozku a kostí.

Mozek: O-stop + přípravek z rostliny schopné opravit DNA - Kustovnice. Líh s rozpuštěnými účinnými látkami snadno prostupuje hematoencefalickou bariérou. Rizikové faktory primárních nádorů mozku: do 5 let, 60 +, kouření, genetické mutace, chemická zátěž (polychlorované bifenyly, vinylchlorid), radioaktivní záření, viry. Sekundární nádory vnikají metastázemi např. z plic, prsů, ledvin a kůže (maligní melanom – nádor z mateřského znaménka).

Retroperitonea (předpáteří): O-stop + Onko P. Projevuje se bolestí v oblasti zad, jsou chybně nasazovány masáže a obstřiky, hrozí nebezpečí z prodlení a to zvláště u mladých mužů.

Krev: O-stop + Onko R. Leukémie je zhoubné bujení bílých krvinek, které může vycházet z kostní dřeně nebo z lymfatického systému. Rizikové faktory: viry, radioaktivní záření, kouření, benzen, toluen, pesticidy.

Metastázy: v případě metastáz (i jako prevence) podáváme Blokátor. Rakovina kostí, jater či mozku je ve většině případů rakovinou sekundární z důvodu pohybu patogenních buněk krevním či lymfatickým řečištěm – tvorbou metastáz.

Další alternativy jsou uvedeny na http://alternativnicesta.cz/. Pravděpodobně nejpropracovanější (včetně diagnostických metod) a nejúčinnější přírodní přípravek vyvinul docent Dolejší pod názvem IRISAP. Bohužel již není na našem trhu, ale i tak stojí za přečtení kniha pana docenta „Konec strachu“, ve které jsou popsány jak pravděpodobné příčiny vzniku nemoci, tak nepopiratelné úspěchy tohoto přípravku při léčbě různých druhů zhoubných nádorů. Dědicové autorských práv na tuto knihu byli tak laskavi a dali mi souhlas k šíření knihy v elektronické podobě. Na písemné požádání Vám ji zašlu.